Beta
Storøhagevej 21 - Storøhage

 

Da Søren Andreasen havde fået bygget sin nye gård til afløsning af jordhytten, hentede han sin gamle far hjem til sig. Han fik lov at låne herskabskareten på Hagestedgaard, så faderen kunne sidde trygt og godt, og spændte sine stude for. Studen var det eneste trækdyr der kunne bruges i den bløde dyndjord.

Foto og oplysninger: Agnethe Skøtt, Asnæs ( barnebarn)

(Ejeren af vognen har sikkert syntes, at det syn skulle foreviges og har tilkaldt fotograf Bay? I.K.)

Helga og Frode Andreasen med børnene Aksel, Gudrun og Jørgen. (Privat)

Den meget berømte jordhytte som familien selv havde bygget og boede i om sommeren.

Matr. 141 m.fl.

Gudrun fortæller

1.6.1900 flyttede Søren Andreasen med familie på Lammefjorden. Det yngste barn var 3 mdr. gl.!

Om vinteren boede de i vogterhuset på øens vestside.

Farmoderen kom fra Birkende på Fyn. Faderen var gartner derovre i en periode, hun var mejerske.

Søren Andreasen kom fra Gislinge, hans far var fra Tuse næs.

Han fik senere diplom fra Landhusholdningsselskabet, fasteren skar ramme til det, det har sin plads på gården.

Man måtte bruge stude for at komme frem, da der ingen veje var.

 

En farbror rejste til Argentina, en anden til Canada.

En faster rejste til Canada, gift med Ole Jørgensen. De kom hjem efter nogle år og byggede et træhus ved Storøhage. De havde gartneri og solgte også blomsterplanter.

Helgas moster blev enke som 26-årig med 3 små børn. En bror boede i Hørve, og hun flyttede nu dertil fra Jylland. Hun byggede hus, der hvor biblioteket nu er.

Helga kom over til mosteren og kom på besøg på Storøhage, hvor hun lærte Frode at kende.

Sønnen Aksel vendte senere tilbage til Jylland og blev gift derovre.

Den yngste søn Jørgen overtog gården, og i 2004 er det igen en Søren Andreasen, der ejer gården, søn af Jørgen og Helle. Han har maskinstation og arbejder tæt sammen med fætteren Svend Anker, der overtog forældrene Gudrun og Folmer Anker Nielsens ejendom.

F.T. 1901

Søren Andreasen, f. 1854 i Gislinge, Forpagter, flyttet i 1900.

Maren Hansen, f. 1861 på Fyn, Hustru

Peter Axel, f. 1885 i Gislinge, Barn.

Inger Kristine, f. 1887 i Gislinge, Barn.

Sine Marie, f. 1889 i Gislinge, Barn.

Niels Frode, f. 1892 i Gislinge, Barn.

Signe Bodil, f. 1895 i Gislinge, Barn.

Elna Karen, f. 1897 i Gislinge, Barn.

Hans Aage, f. 1900 i Gislinge, Barn.

F.T. 1906

Søren Andreasen og Maren.

Peter Aksel, Inge Kirstine, Signe Marie, Niels Frode, Sigrid Bodil, Elna Karen, Hans Aage, Johannes Helge, f. 1904.

F.T. 1911

Som i 1901 % Sine Marie + Johannes Helge.

F.T. 1916

Søren Andreasen og Maren.

Elna, Frode, Aage og Helge, f. 1904 i Fårevejle.

F.T. 1921

Søren Andreasen og Maren.

Frode, Aage og Helge.

Franciska Petersen, f. 1904 i Hørve, Tjenestepige.

F.T. 1925

Søren Andreasen og Maren, f. Hansen.

Niels Frode Andreasen, død 1974, Gaardejer.

Helga, f. Lundberg, f. 1900 i Esbjerg, død 1986, Hustru.

Gudrun, f. 1923 i Fårevejle, Datter.

Axel Lundberg, f. 1925 i Fårevejle, Søn.

Holger Larsen, f. 1905 i Hørve, Tjenestekarl.

Ellen Olsen, f. 1901 i Svinninge (datter fra Hagegård), Pige.

F.T. 1930

Søren Andreasen.

Jørgen Lundberg, f. 1930 i Nyk.Sj.

Ellen Søe Olsen, f. 1916 i Fårevejle, Husassistent.

Henry Greve, f. 1911 i Jyderup, Tjenestekarl.

Erling Pihl, f. 1915 i Asnæs, Tjenestekarl.

Til toppen