Beta
Solglimtvej 6 - Vejmanden

Udsnit af det gamle billede ovenfor. Lige bagved ser man Privatskolen.

Matr. 4 c n

Det har ikke været muligt at finde ejendomsoplysninger for matriklen, så det har været vanskeligt at finde ud af, hvem der har boet her. Huset ses imidlertid på foto fra ca. 1909. I 1937 bor "Vejmanden" her. Børnene Lilly, Tove, Henning og Ejvind Hansen er med på skolebillede fra Privatskolen. Det samme i 1941.

Uffe Kure, der gik i skole sammen med børnene, fortæller at faderen vist nok døde allerede i 1941, og moderen og børnene flyttede ned og boede i en lejlighed i Ny Fårevejle. Fra lejligheden var der udsigt til boldbanen og begge sønner var ivrige fodboldspillere. Moderen påtog sig at vaske holdets fodboldtøj.

 

De fleste af kommunens veje var grusveje, og det var en vejmands opgave at holde dem i orden. Vognmanden kørte grus ud og læssede det af, og så skulle vejmanden fordele gruset over de værste huller. Siden kom vejtromlen og tromlede gruset fast. Samtidig skulle vejmanden sørge for at afløb fra vejen og ned i grøften var i orden, så regnvandet kunne komme væk.

Til toppen