Beta
Solglimtvej 13 - Solglimt
 

Plejemor Marie Christoffersen og Amalie Hansen som pensionister.

Matr. 4 ak

Ejere

  • 21.12.1909 fra J.C. Nielsen til Julin
  • 12.6.1917 til børnehjemmet Solglimt

Solglimt bliver bygget i 1909-10 som bolig for Julin, lærer på højskolen. Senere bliver den ombygget til børnehjem.

Carl Marius Julin, der i 1912 blev forstander på Fårevejle Højskole, havde bl.a. været lærer på Godthåbs Skole på Frederksberg og der fået interesse for børnehjemsarbejdet. Han fik den tanke at oprette et børnehjem i sin nyopførte villa Solglimt.

Indre Missions Samfund i Odsherred besluttede ved et møde i Vallekilde 15.5.1914 oprettelsen.

12.7.1915 fik hjemmet statsanerkendelse.

J.L. Petersen og hustru, der var leder af privatskolen, blev ansat som ledere og 18.12.1915 blev de første børn modtaget.

Efteråret 1919 blev frk. Agnes Larsen fra København antaget som forstanderinde. Hun fratrådte 1923 p.g.a. svigtende helbred.

Nu overtog hjemmets mangeårige kasserer gårdejer Chr. Knudsen (Vangsbo) og hustru, ledelsen.

Bygningerne med inventar stod ved starten i 11.000 kr. Der var plads til 15 børn. Man lagde vægt på, at søskende kunne blive sammen, og hjemmet skulle være et hjem.

Forstander Knudsen fratrådte i 1927 og frk. Marie Kristoffersen, Revl pr. Kjellerup, blev ansat som leder af hjemmet.

F.T. 1911 (Villa Solglimt)

Karl Marius Julin, f. 1882 i Aalborg, Lærer, tilf. 1908 fra Viborg.

Kristine Marie, f. 1892 i Ringkøbing, Hustru, tilf. 1910 fra Tvis.

F.T. 1916

Jens Peter Petersen, f. 1884, Lærer og børnehjem.

Marie, f. 1883, Hustru.

Erling Grane, f. 1915.

Ane Margrethe, f. 1897, Pige.

F.T. 1921

Agnes Elisabeth Larsen, f. 1880 i Holbæk, Forstanderinde, ank. 1919.

Johanne Mortensen, f. 1899 i Herslev, Tyende, ank. 1920.

16 børn.

F.T. 1925

Christian Knudsen, f. 1867 i Vester Sottrup, Forstander.

Marie do., f. 1872, Plejemor.

19 plejebørn.

Christian Knudsen har boet på Vangsbo, men træder nu til som forstander. Han har tidligere været leder af fattiggården i Riis?

F.T. 1930

Marie Christoffersen, f. 1894 i Viborg, Plejemor.

Metha Knudsen, f. 1900 i Ringkøbing, Medhjælper.

Jenny Andersen, f. 1913 i Asminderup, Husassistent.

Amalie Hansen, f. 1912 i Starreklinte, Plejebarn.

Anna Hansen, f. 1917 i Fårevejle, Carl Hansens børn.

Poul, f. 1919 i Fårevejle, do.

Rigmor, f. 1921 i Fårevejle, do.

Emmy, f. 1922 i Fårevejle, do.

Ellen, f. 1923 i Fårevejle, do.

Carlo, f. 1924 i Fårevejle, do.

Rita, f. 1926 i Fårevejle, do.

I alt 21 plejebørn.

FT 1940

Edith Gudnitz f. 11.7.1930 i København

Alice Gudnitz,

Arne Gudnitz f. 23.12.1932 i do

Elin Gudnitz f. 30.7.1934 i do

Ingrid Elise Larsen  f.12.12.1929 i Sdr. Asminderup

Leif Egon Pedersen f.26.7.1929 i Fårevejle

Rosa Viola Petersen f.13.7.1928 i Gundestrup

Arne Ovris f.22.6.1931 i Kbh.

Aksel Hansen f.5.4.1928 i Kbh.

Grete Jensen f. 14.4.1929 i Grevinge

Hans Jensen f. 28.6.1932 i Grevinge

Elisabeth Jensen f. 2.5.1935 i Grevinge

Marie Kristoffersen, Plejemor

Ellen Hansen f.29.7.1923 i Fårevejle    Husassistent

Amalie Hansen