Beta
Solglimtvej 9 - Privatskolen
 

1937

1. række:

Inger Tømrer (Stationsvej 17), Uffe Kure (Øholt), Knud Starklint, Hans Aage Damgaard, Lissi Damgaard (Vesterled 2), Inger Heskjær (Stationen), Eva Spliid (Boghandelen).

2. række:

Lilly Hansen (Vejmanden), Tove Hansen (Vejmanden), Alex (Solglimt), Børge Thurison, Holher Holtehus, Brugsen, Gudrun Blomgren (Højskolen), Gerda Heskjær (Stationen), Inger Andersen (Maleren), Rosa? (Solglimt).

3. række:

Lissi Jørgensen (Bageren), Poula Hansen (Barberen), ? ? (Solglimt), Carlo Hansen (Adelers Alle 156), Solglimt, Henning Hansen (Vejmanden), Poul (Solglimt), Arne Laursen, Lærer Jensen.

4. række:

Aksel Hansen (Solglimt), Ejvind Hansen (Vejmanden), Margrethe Larsen, "Tut" (Møllen), Eva (Solglimt), Ruth, (Solglimt), ? ? ? , Erik Hansen (Tømreren), Arne Thurison (Inderø), Leif Pedersen (Solglimt).

1941

1. række:

Leif Laursen (Granvejen 48), Hans Drachmann (Flintholm), Bent Michael Larsen (Solglimtvej 8), Uffe Kure (Øholt), Else Drachmann (Flintholm), Nina Damgaard (Vesterled 2), Benthe Jacobsen, Lovtholm, Edith Gudnittz (Solglimt), Børge Mogensen (Rosenlund), Arne Ovris (Solglimt).

2. række:

??? (Solglimt) Edith, Boas Mogensen (Rosenlund), Inger Langhof (Skjoldsvej 36), Inger Heskjær (Stationen), Alice Gudnitz (Solglimt), lærer Jensen med frue og søn, Bent Weismark (Sandlygaard), Bent (Solglimt), Arne Gudnitz, (Solglimt), Harald Drachmann (Flintholm), Holger Larsen (Solglimtvej 8).

3. række:

Gudrun blomgren (Højskolen), Thorkild Nielsen (Stenhøjvej 12), Arne Thurison (Inderø), Ejvind Hansen (Solglimtvej 6), Arne Laursen (Granvejen 48), Margrethe "Tut" Larsen (Møllen), Lilly Hansen (Solglimtvej 6), Eva Spliid (Stationsvej 15), Karen Hansen (Solglimtvej 6), Lissi Damgaard (Vesterled 2), Marie Drachmann (Flintholm).

4. række:

Holger Holtehus (Brugsen), Helene (Simon Andersens datter), ??? (Solglimt), Aksel Hansen (Solglimt), Hans Aage Damgaard (Vesterled 2), Leif Pedersen (Solglimt), Rosa Pedersen (Solglimt), Grethe Jensen (Solglimt), Inger Andersen (Maleren, Børge Thurison (Inderø), Anne Grethe Loye Hansen (Adelers Alle 164), Lis Birgit Blomgren (Højskolen).

Fårevejle Privatskole

Blev oprettet i 1909 af en kreds med tilknytning til højskolen.Stationsbyens første skole blev oprettet i 1904, men i 1909 kom det til en splittelse mellem de indre missionske kredse og de grundtvigske, hvilket resulterede i at de to kredse oprettede hver sin skole.

Julin var lærer her samtidig med at han underviste på højskolen, men i 1911 afløste Rudolf Andersen ham (V.O.).

F.T. 1911

Rudolf Andersen bor på Hotel Lammefjord.

F.T. 1916
F.T. 1921

Sigurd J.G. Madsen bor på Højskolen.

F.T. 1925

Olaf Akselstad, f. 1879 i Kbh., Lærer.

Astrid, f. 1887 i Odense, Hustru.

Frede, f. 1909 i Kbh, Tømrerlærling.

Rigmor, f. 1911 i Kbh., Barn.

Aksel f. 1905 i Eltang, Vejle.

F.T. 1930

Herman Bjørnvad, f. 1899 i Finderup, Lærer.

Agnethe, f. 1902 i Finderup, g. 1926, 1 barn.

Anders, f. 1927 i Finderup.

Gudrun Spliid, f. 1920, husker med glæde sin skoletid hos Bjørnevad.

FT 1940

Aage Jensen f.17.2.1908 i Haslev, Lærer

Metha Marie f.19.6.1900 i Bjergsted, gift 31.1.1937

Svend Otto f.10.6.1937 i København, Adopteret

Senere overtager lærer Jensen undervisningen. Han er en dygtig lærer, der får gang i F.D.F. og oparbejder en stor kreds med mange medlemmer. Det får betydning for mange drenge i Fårevejle, og han huskes af gamle elever og F.D.F. drenge med stor taknemmelighed.

Uffe Kure fortæller: Lærer Jensen flytter til Veddinge skole og bliver efterfulgt af lærer Jørgensen, der er gift med Mikkelsens datter (Stationsvej 21). Lærer Jørgensen er meget musikalsk og spiller violin. Han havde det handicap at hans venstre hånd var deform. Men han fik vendt strengene på violinen så han kunne bruge højre hånd her og klare at føre buen med venstre hånd.